Правила за ползване

„Ултима Хоумс“ ООД  предлага съдържанието на този уеб сайт при следните условия: Този документ и условията за конфиденциалност определят ползването на този сайт. Ако не сте съгласни с тези условия, трябва да напуснете сайта. Ултима Хоумс“ ООД  си запазва правото да променя тези документи по всяко време и без предупреждение. Тези условия са променени последно на 18 септември 2006 г. Достъпвайки и ползвайки този сайт, Вие се съгласявате и обвързвате с условията, описани тук.

 

Конфиденциалност

Моля запознайте се с нашата политика за конфиденциалност  и получете повече информация относно използването на лична информация, която ни предоставяте.

 

Връзки към този сайт

Забранено е създаването на връзки към този сайт без изричното съгласие на „Ултима Хоумс“ ООД . Връзките към него не трябва да използват техники, които да представят съдържанието му като свързано с Вашата организация. Забранено е вмъкването на лого или друг знак на търговска марка като част от връзка към този сайт без изричното писмено съгласие на „Ултима Хоумс“ ООД  

 

Съдържание на сайта

Съдържанието и функционалността на този сайт /включително текстове, графики, лога, икони, изображения, както и тяхната подредба/ се притежават изключително от „Ултима Хоумс“ ООД  . Всички права са запазени, освен ако не са изрично преотстъпени от „Ултима Хоумс“ ООД  

Разрешено е отпечатването и съхраняването на едно копие на съдържанието и функционалността на този сайт върху един компютър, единствено и само за вътрешна употреба, при условие, че съдържанието не се изменя по никакъв начин и всички бележки за авторски права и собственост на сайта бъдат запазени. Всяко друго копиране, изменение, възпроизвеждане и разпространение на информацията от този сайт (независимо за вътрешни цели или не и независимо с търговска цел или не) е забранено.

Забранено е копирането, изменянето, качването, свалянето, показването на трети лица с търговска цел или разпространението на код или съдържание от този сайт без изричното съгласие на „Ултима Хоумс“ ООД  

Информацията на този сайт може да бъде неточна или остаряла, визирайки цени и описания на имоти. „Ултима Хоумс“ ООД   може да променя всякаква информация на този сайт по всяко време без предупреждение.

Сайтът използва визии за блога от платформата freepik.com

 

Отговорност

Информацията на този сайт е с общ характер и не адресира конкретни обстоятелства или изисквания. Съдържанието и функционалността се предлага на ‘as is’ and ‘as available’ basis без никакви изрични или implied гаранции. "Адрес недвижими имоти" АД не поема никаква отговорност за точността, изчерпателността и полезността на съдържанието на сайта или всякаква информация публикувана на свързани сайтове или предлагана от трети лица.

Ултима Хоумс“ ООД  НЕ поема отговорност за никакви непреки, случайни или други загуби, предизвикани от или по някакъв начин свързани с употреба на информация от този сайт.

 

Търговски марки

Вие се съгласявате, че няма да отнасяте или приписвате каквато и да е информация на „Ултима Хоумс“ ООД  във всякакви публични издания (пр. вестници, уеб сайтове) с цел реклама или промотиране, информиране или повлияване на трети страни, както и че няма да ползвате или възпроизвеждате, която и да е търговска марка, или да заявявате каквото и да е становище от страна на или във връзка с „Ултима Хоумс“ ООД  

 

Информация от трети лица

Ултима Хоумс“ ООД  приканва да не се изпраща нежелана лична информация или друга конфиденциална информация. Всяка такава информация ще бъде смятана за неконфиденциална. Отговорността на „Ултима Хоумс“ ООД  относно нашите продукти и услуги се определя изцяло от споразуменията, с които те се предлагат. Ние може да предлагаме връзки към уеб сайтове на трети лица и съдържание, което изглежда като част от този сайт, може в действителност да се предоставя от трети лица.